Norvasc

Is indicated for the treatment of hypertension, to lower blood pressure.

Norvasc Amlodipine Besylate Drug / Medicine Information

Lowering blood pressure reduces the risk of fatal and nonfatal cardiovascular events, primarily strokes and myocardial infarctions.

Norvasc - Side Effects, Dosage, Interactions Everyday

Amlodipine (Norvasc) is an inexpensive drug used to treat angina (chest pain) and hh blood pressure (hypertension).

Norvasc Amlodipine Besylate Side Effects, Interactions,

Indikasjoner | Dosering | Kontraindikasjoner | Forsikthetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering / Forgiftning | Egenskaper | Pakninger, priser og refusjon.Amlodipine - pedia


Norvasc:

Rating: 100 / 100

Overall: 90 Rates